Tuvalet Kalıbı Hazırlama

Tuvalet Modülünün Tanımı

Sponsorlu Bağlantılar

Tuvalet kalıbı çizme, şablon hazırlama,astar şablonlarını,tela kalıplarını hazırlama ana ve yardımcı malzeme hesabı yapma işlemlerinin anlatıldığı bir öğrenme materyalidir.

Modülün Genel Amacı

Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında tuvalet kalıbını, tekniğe uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

Amaçlar

1.Tekniğe uygun tuvalet kalıbını hazırlayabileceksiniz.
2.Verimlilik ilkeleri doğrultusunda tuvalet için ana ve yardımcı malzeme hesabı yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Standart ölçü tablosu,bolluk tablosu, temel beden kalıbı, mezura, kağıt, kalem, silgi, pistole,cetveller, karton, çizim masası, atölye ortamında bulundurulmalıdır.

Tuvalet Kalıbı Yapımı

Dosya İçindeki Konular

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 ……………………………………………………………………………………3
1. TUVALET KALIBI ……………………………………………………………………………………………3
1.1. Tuvalet Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar…………………………………………………….3
1.2. Tuvalet Kalıbı Hazırlama İşlemleri………………………………………………………………….4
1.2.1. Temel Beden Kalıbı Üzerine Tuvalet Modeli Uygulama İşlemleri …………………6
UYGULAMA FAALİYETİ…………………………………………………………………………………7
1.2.2. Tuvalet Kalıbı Açma İşlemleri –Ön …………………………………………………………10
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….12
1.2.3. Tuvalet Şablon Hazırlama İşlemleri- Ön…………………………………………………..15
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….17
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….21
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….24
ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 ………………………………………………………………………………….26
2. TUVALET ANA VE YARDIMCI MALZEME HESABI………………………………………..26
2.1. Tuvalette Kullanılan Ana ve Yardımcı Malzemeler ………………………………………….26
2.2. Tuvalet İçin Ana Malzeme Hesaplama İşlemleri………………………………………………27
2.3. Tuvalet İçin Yardımcı Malzeme Hesaplama İşlemleri……………………………………….28
2.3.1. Astar İçin Metraj Hesabı ……………………………………………………………………….28
UYGULAMA FAALİYETİ……………………………………………………………………………….30
MODÜL DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….32
ÖNERİLEN KAYNAKLAR ………………………………………………………………………………….33
KAYNAKÇA ……………………………………………………………………………………………………..34

RenkliNOT:Aşağıdaki PDF dosyasını görüntülemek için  Acrobat Reader programı yüklü olmalıdır.Buradan Acrobat Reader programını indirebilirsiniz.

Tuvalet Kalıp Dosyası PDF indir