Kategoriler
Faydalı Bilgiler Kültür/Sanat

Sosyoloji Mezunlarının İş Alanları Nelerdir?

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji , toplumu esas alan onun sorunları ile ilgilenen pozitif  bilimdir. Toplumda meydana gelen kültür değişiklikleri,gelişmeleri, sorunları, toplumsal kuruluşlar arasındaki ilişkileri , toplumsal grupları vb… incelen bilim dalıdır. Ferde ait konularla ilgilenmez asıl ilgilendiği toplumdur. Bu bölüm mezunlarına ise “Sosyolog”  ünvanı verilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyologların İş Alanları

Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan bir öğrenci hem kamu hem de özel sektörde geniş bir iş yelpazesi içinde iş bulabilmektedir.Kamu kuruluşları olarak devlet bankaları, Başbakanlık Aile Araştırma Teşkilatı ,Devlet İstatistik Enstitüsü, ayrıca Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’na uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak görev yapmaktadır. Buna ilaveten mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Özel kuruluşlarda ise; özel bankalarda, reklam ve pazarlama şirketlerinde, büyük holdinglerin insan kaynakları birimlerinde ve araştırma şirketlerinde çalışabilmektedirler.

Bazı çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığına Bağlı SHÇEK:

 • Toplum Merkezleri
 • Çocuk ve Gençlik merkezleri
 • Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri
 • Kadın veya Erkek Konukevleri

Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü:

 • Ceza İnfaz Kurumları
 • Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri
 • Çocuk Gözetim Eğitim İyileştirme Şubesi
 • Yetişkin Eğitim Şubesi /Yetişkin İyileştirme Şubesi
 • İnsan Hakları Şubesi
 • Denetimli Serbestlik Şubeleri

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı:

 • Araştırma Şubesi
 • Proje Şubesi
 • Eğitimi Geliştirme Şubesi
 • Program Şubesi

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü:

 • Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Başkanlığı
 • Sağlık Ocakları Daire Başkanlığı
 • Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Bşk / Kalite Ölçütleri Geliştirme Şb.Md.
 • Hastane Müdürlükleri ve Hastane Yönetimi

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
Ticaret ve Sanayi Odaları
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)

Emniyet Genel Müdürlüğü:

 • Çocuk Polisi
 • Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı
 • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı
 • Terörle Mücadele Hareket Dairesi Başkanlığı
 • Egm. Asayiş Dairesi Başkanlığı
 • Suç Araştırma Ve Soruşturma Eğitim Şube Müdürlüğü (SASEM)

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • Tanıtma Genel Müdürlüğü

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Belediyeler:

 • Belediye Personel Dairesi Başkanlıkları
 • Belediye İnsan Kaynakları Daireleri
 • Belediye Hizmetleri Planlama ve Kamusal Alan Programlamaları
 • Belediye Halkla İlişkiler
 • Şehir ve Bölge Planlama Büroları
 • Planlama/Yönetim/Yönetişim
 • Belediye Kadın Sığınma Evleri
 • Belediyeler Yaşlı /Huzur Evleri
 • Belediyeler Genç ve Çocuklara Yönelik Hizmetler

Sivil Toplum Örgütleri
Planlama/Yönetim/Yönetişim
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı
Kamuoyu Araştırma Şirketleri
Çalıştırdığı işçi sayısı 49′u geçen işyerleri

Sosyolog Mesleği Özellikleri ve Detaylar

İnsan toplulukları ve toplumsal kurumların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir.

GÖREVLER

Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar.Edinilen verileri ve sonuçları, değerlendirir ve yorumlar, toplumsal sorunları saptar, bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunur, bilimsel sonuçlar ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin eğitimciler, yasa koyucular, planlama uzmanları ve sosyal sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar, sonuçlarını izler.

MESLEKTE KULLANACAĞI CİHAZLAR

Görüşme ve anket formları, tarihi belgeler, toplumsal olaylar ve sosyal kurumlarla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemelerin yer aldığı basılı kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları gibi dokümanlar,İstatistik tabloları ve çeşitli büro malzemeleri ile hesap makinesi, bilgisayar.

MESLEĞE HAS ÖZELLİKLER

Sosyolog olmak isteyenlerin; üst düzeyde akademik yetenek düzeyine, sözel akıl yürütme yeteneğine sahip, toplumsal olaylara meraklı, araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan, gözlemci, olaylar arasında bağlantılar kurabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilenkimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞILACAK ŞARTLAR VE KOŞULLARI

Sosyologlar gözlem ve incelemelerini alanda, elde ettikleri bulguların değerlendirmesini ise büroda yaparlar. Çalışmalarında insanlarla etkileşim halindedirler. Sayısal bulgularını bilgisayar ortamında değerlendirirler.

ÇALIŞMA ALANLARI İŞ BULMA OLANAKLARI 

Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan bayanların oranı fazladır. Sosyologların iş bulma olanakları oldukça sınırlıdır.

MESLEKİ EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı edebiyat ve fenedebiyat fakülteleri “Sosyoloji” bölümlerinde verilmektedir.

EĞİTİME GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda yeterli “Eşit Ağırlık (EA2)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ, İÇERİĞİ

Meslek eğitimi 4 yıldır. Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanı sıra ; Kurumlar Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Sosyal Bilimler Metodolojisi, Türkiye’nin Toplumsal yapısı, Aile Sosyolojisi, Sosyoloji Tarihi, Türkiye Sosyoloji Tarihi ve Araştırmaları, Kent Sosyolojisi, Ekonomik Sosyoloji, Organizasyon Prensipleri, Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Sosyoloji Semineri ve Araştırmaları, Özel Öğretim Yöntemleri, Değişim Sosyolojisi, Sosyolojide Yöntem ve Tartışmaları, Türk Sosyologları ve Eserleri, Endüstri Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi, Çağdaş Sosyoloji Teorileri gibi temel dersler okutulur.

MESLEKTE İLERLEME OLANAKLARI

Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde akademik kariyer yapmak isterlerse, araştırma görevlisi olarak göreve başlayabilir, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.Sosyologlar, genel sosyoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji veya sosyometri alanlarından birinde çalışmalarına ağırlık verebilirler. Aile, suçluluk, nüfus bilimi, endüstri ve tarım sorunları, köykent yerleşimi, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi konularda uzmanlaşabilirler.Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzman, danışman ve araştırmacı kadrolarında veya 971 yönetici kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEK GRUPLAR:

Sosyal psikologluk, sosyal antropologluk, sosyal çalışmacılık.

BURS DURUMLARI

Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. (Kredi ve Yurtlar Kurumu vb.)Fenedebiyat ve edebiyat fakülteleri sosyoloji bölümü mezunları işe başladıklarında, kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde, Devlet Memurları Kanunu’na dayanılarak hükümet tarafından belirlenen ücreti (asgari ücretin yaklaşık iki katı), özel sektör kurum ve kuruluşlarında ise asgari ücretin yaklaşık üç katı ücreti alabilmektedirler. Uzmanlık alanları, işteki pozisyonları ve işletmenin yapısına göre bu ücrette artış olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İLE İLGİLİ BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

“Sosyoloji Mezunlarının İş Alanları Nelerdir?” için 4 yanıt

sosyoloji okumayı düşünüyorum ama çok kararsızım istediğim bölüm gelmediğini için gitmeyi düşünüyorum ama açıktan okuyanla üniversite okuyanın farkı ne peki yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler …

Merhabalar, sosyolji bölümü okumayı düşünüyorum o yüzden biraz araştırma yapıyorum . özellikle dikkat ettiğim nokta iş bulma olanakları. çünkü bi dönem herkes işletme maaliye iktisat bölümlerine yönlendirildi ve çoğu mezunlar işsizlik sıkıntısı çektiğini söylüyorlar. tabi bu durum günümüz iş imkanlarıyla olduğu gibi kişisel çabaylada alakalı ama sosyoloji bölümü içinde aynı şeymi geçerli bunu merak ediyorum aslında. ben açıköğretimden bu bölümü okumayı düşünüyorum ama sonuçta 4 sene emek veriyosun sınavlara giriyosun sadece diploma için okumak istemiyorum.iş bulmak için kişisinin kendisini geliştirmsi gerekiyo evet ama doğru zamanda doğru şeyi yapmak lazım.ne yaparsak acaba kendimizi geliştirmiş oluruz bu bölümle ilgili bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

sayın veli son tercihimle sosyoloji 1. sınıf okuyorum. şimdilik memnunum.İş olanakları çok fazla. Tavsiye ederim.

merhabalar oğlum üniversite sınavlarına bu sene gidi ve sosyolji okumak istiyor sakarya ve analadolu üniversiteleri olabilir diye düşünüyoruz bununla ilgili bilgi verebilirseniz memnun olurum ayrıca mezun olduktan sonra iş alanlarını okudum ama kendisini daha kolay iş bulabilmek adına nasıl geliştirmeli teşekkürler….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir