Tarihi Zenginlikleri İle Türkiye

Anadolu toprakları çok eski zamanlardan beri insanların yerleştiği yerlerden biri olması bir çok uygarlığın bu bölgede yaşamalarının ve aynı zamanda bir çok tarihi eser bırakmalarının nedenidir. Bu bakımlardan ülkenin her yanında tarihi eserlere rastlamak mümkündür. Tarihi açıdan çok zengin olan bu topraklarda bulunan başlıca eserler aşağıda verilmiştir. Gerçi hepsi bu kadar değil ama bunlar önem bakımından önde gelmektedir.

UNESCO’nun dünya miras listesinde Türkiye’den 9 eser yer alıyor. İşte o eserler;

1-Kapadokya

Kapadokya  (Pers dilinde Katpatuk; “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelir). Bölge 60 milyon yıl önce; Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Hititler’in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hrıstiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler bölgeyi putperestlerin zulmünden kaçan Hıristiyanlar için devasa bir sığınak haline getirmiştir.

2-Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Ulucami ve darüşşifa Unesco nun Türkiyeden Dünya Mirasına kabul ettiği ilk mimari yapıdır.

Selçuklu döneminde Mengüçlü Beyliğinden Ahmet Şah ve Melike Turan tarafından başkentleri Sivas, Divriği’de cami ile darüşşifa (hastane) yaptırılmıştır. Yapım tarihi 1228-1229’dur. Caminin yapımında mimar ve sanatkar olarak Ahlatlı Hürremşah ve Tiflisli Ahmet çalışmıştır.

3-İstanbul

İstanbul’un tarihi bölgeleri 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alındı. Ancak İstanbul’a gereken ilgi gösterilmeyince, bu tarihi kendin liste dışı bırakılması gündeme geldi.

4-Hattuşaş

Hattuşaş, 28 Kasım 1986 tarihinden bu yana kültürel varlık olarak Dünya Mîras Listesi’nde yer almaktadır. Çorum’un Sungurlu ilçesinin 22 km güney doğusundaki Boğazkale ilçesinin (Boğazköy) 4 km doğusundadır. Şehrin adı Hititçede gümüş anlamına gelen “hattus”tan gelmedir.Hattuşaş’da M.Ö. III. binden beri yerleşim görülmektedir. Bu dönemdeki yerleşmenin Büyükkale ve çevresinde olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgede büyük Hitit arşivi ortaya çıkarılmıştır.

5-Nemrut Dağı

1987 yılında dünya miras listesine dahil olmuştur. Nemrut Dağı ve Kommagene Kralı Antiochos’a ait Tümülüs ve kutsal alanlar, Milli Park’ın ana özelliğini teşkil etmektedir.Antiochos’un tümülüsü ve dev heykelleri, Arsameia(Eskikale),Yenikale, Karakuş Tepe ve Cendere Köprüsü Milli Park içerisinde kalan kültürel değerlerdir.

6-Pamukkale

kaynak sularının kirecinden oluşmuş bir tepedir. Türkiye’nin en tanınmış doğa harikasıdır; ve Denizli ilin’dedir.Pamukkale 2700 metre uzunluğunda ve yüksekliği 160 metredir.Parlak beyaz rengiyle Pamukkale’yi 20 km uzaklıktan görmek mümkündür. Tedavi amacıyla da kullanılan Pamukkale yeraltı suları (travertenler) sayesinde tarih boyunca turist çekmiştir.

Pamukkale ile birlikte Hierapolis de dünya miras listesinde yer almaktadır. Hierapolis, (Yunanca:’kutsal şehir’) Pamukkale (Denizli) yakınlarında bulunan bir antik kenttir.Hz. İsa aleyhisselam’ın havarilerinden Aziz Filipus’un burada öldürülmesi şehre dini bir önem de kazandırmıştır. M.S. 395’te Bizans’ın, daha sonra 1210’da Anadolu Selçukluları’nın sınırları dahilinde kalmıştır.

8-Ksantos ve Letoon Antik Kentleri

1988 yılında miras listesine girdi. Fethiye yakınlarında yer almaktadır. Letoon kentinin Zeus’tan hamile kalan Leto’nun adına kurulduğu söylenir. Kentte en eski yerleşim izleri M.Ö. 7. yüzyıla kadar gider.Ksantos kenti ise Fethiye – Kaş karayolunun 70 km.sinde bulunmaktadır. Antik Çağda Likya’ya başkentlik yapmıştır. Kentte ele geçen en eski kalıntılar M.Ö. 8. yüzyıla kadar gitmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

9-Troya

1998 yılında dünya kültür mirası listesine alındı. Homeros tarafından yazıldığı sanılan iki manzum destandan biri olan İlyada’da bahsi geçen Troya savaşının geçtiği antik kent. Antik İda Dağı’nın (Kaz Dağı) eteklerinde, Çanakkale il sınırları içinde yer alır.