Sizden gelen soru:

İlk 30 elementin sembolü numarası ve ismi pliz?

Cevap:

Kimyasal Elementler

Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isim.

Kimyasal elementler aynı atom numarasına sahipdirler. Atom numarası atomdaki proton sayısını (cekirdek yükünü) gösteren sayıdır. Bir elementin böylece tüm atomlarında aynı sayıda proton bulunur. Proton sayıları aynı, nötron sayısı (kütle numaraları (= proton sayısı + nötron sayısı)) farklı atomlara izotop denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Periyodik tablo

Toplam 118 adet element bulunmuştur. Bunların 94 tanesi Dünyaüzerinde doğal olarak bulunmaktadır. 80 adet element sabit izotopasahiptir. Bu elementler, atom numarası 43 ve 61 (teknetyum veprometyum) dışında atom numarası 1’den 82’ye kadar olan atomlardır. Atom numarası 83 ve daha fazlası olan atomlar (bizmut ve fazlası) kesinlikle sabit değildirler ve radyoaktif özellikler barındırırlar. Atom numarası 83’ten 94’e kadar olanlar sabit değillerdir.

Bütün Elementlerin Bilgileri

Bu liste kimyasal elementlerin bir listesidir. Tüm elementlerin; atom numaraları, ismi, sembolü, grup ve periyot numaraları yer alır. Grubu bölümünde numara yazmayan elementler, Lantanitler ve Aktinitler’dir. IUPAC’ye göre grupsuz elementler olarak kabul edilir.

Alkali metal Alkalin Lantanit Aktinit Geçiş metalleri Zayıf metaller Metaloid Ametal Halojen Soygaz Bilinmeyen
Atom Numarası İsmi Sembolü Atom Kütlesi Grubu Periyodu
1 Hidrojen H 1.00794(7) 1 1
2 Helyum He 4.002602(2) 18 1
3 Lityum Li 6.941(2) 1 2
4 Berilyum Be 9.012182(3) 2 2
5 Bor B 10.811(7) 13 2
6 Karbon C 12.0107(8) 14 2
7 Azot N 14.0067(2) 15 2
8 Oksijen O 15.9994(3) 16 2
9 Flor F 18.9984032(5) 17 2
10 Neon Ne 20.1797(6) 18 2
11 Sodyum (Natrium) Na 22.98976928(2) 1 3
12 Magnezyum Mg 24.3050(6) 2 3
13 Alüminyum Al 26.9815386(8) 13 3
14 Silis Si 28.0855(3) 14 3
15 Fosfor P 30.973762(2) 15 3
16 Kükürt S 32.065(5) 16 3
17 Klor Cl 35.453(2) 17 3
19 Potasyum (Kalium) K 39.0983(1) 1 4
18 Argon Ar 39.948(1) 18 3
20 Kalsiyum Ca 40.078(4) 2 4
21 Skandiyum Sc 44.955912(6) 3 4
22 Titanyum Ti 47.867(1) 4 4
23 Vanadyum V 50.9415(1) 5 4
24 Krom Cr 51.9961(6) 6 4
25 Manganez Mn 54.938045(5) 7 4
26 Demir (Ferrum) Fe 55.845(2) 8 4
28 Nikel Ni 58.6934(2) 10 4
27 Kobalt Co 58.933195(5) 9 4
29 Bakır (Cuprum) Cu 63.546(3) 11 4
30 Çinko Zn 65.409(4) 12 4
31 Galyum Ga 69.723(1) 13 4
32 Germanyum Ge 72.64(1) 14 4
33 Arsenik As 74.92160(2) 15 4
34 Selenyum Se 78.96(3) 16 4
35 Brom Br 79.904(1) 17 4
36 Kripton Kr 83.798(2) 18 4
37 Rubidyum Rb 85.4678(3) 1 5
38 Stronsiyum Sr 87.62(1) 2 5
39 İtriyum Y 88.90585(2) 3 5
40 Zirkonyum Zr 91.224(2) 4 5
41 Niyobyum Nb 92.906 38(2) 5 5
42 Molibden Mo 95.94(2) 6 5
43 Teknesyum Tc [98] 7 5
44 Rutenyum Ru 101.07(2) 8 5
45 Rodyum Rh 102.905 50(2) 9 5
46 Palladyum Pd 106.42(1) 10 5
47 Gümüş (Argentum) Ag 107.8682(2) 11 5
48 Kadmiyum Cd 112.411(8) 12 5
49 İndiyum In 114.818(3) 13 5
50 Kalay Sn 118.710(7) 14 5
51 Antimon (Stibium) Sb 121.760(1) 15 5
52 Tellür Te 127.60(3) 16 5
53 İyot I 126.904 47(3) 17 5
54 Xenon Xe 131.293(6) 18 5
55 Sezyum (Cesium) Cs 132.9054519(2) 1 6
56 Baryum Ba 137.327(7) 2 6
57 Lantan La 138.90547(7) 6
58 Seryum Ce 140.116(1) 6
59 Praseodim Pr 140.90765(2) 6
60 Neodim Nd 144.242(3) 6
61 Prometyum Pm [145] 6
62 Samaryum Sm 150.36(2) 6
63 Evropyum Eu 151.964(1) 6
64 Gadolinyum Gd 157.25(3) 6
65 Terbiyum Tb 158.92535(2) 6
66 Disprosiyum Dy 162.500(1) 6
67 Holmiyum Ho 164.930 32(2) 6
68 Erbiyum Er 167.259(3) 6
69 Tulyum Tm 168.93421(2) 6
70 İterbiyum Yb 173.04(3) 6
71 Lutesyum Lu 174.967(1) 3 6
72 Hafniyum Hf 178.49(2) 4 6
73 Tantal Ta 180.94788(2) 5 6
74 Tungsten (Wolfram) W 183.84(1) 6 6
75 Renyum Re 186.207(1) 7 6
76 Osmiyum Os 190.23(3) 8 6
77 İridyum Ir 192.217(3) 9 6
78 Platin Pt 195.084(9) 10 6
79 Altın (Aurum) Au 196.966569(4) 11 6
80 Civa (Hydrargyrum) Hg 200.59(2) 12 6
81 Talyum Tl 204.3833(2) 13 6
82 Kurşun (Plumbum) Pb 207.2(1) 14 6
83 Bizmut Bi 208.98040(1) 15 6
84 Polonyum Po [210] 16 6
85 Astatin At [210] 17 6
86 Radon Rn [220] 18 6
87 Fransiyum Fr [223] 1 7
88 Radyum Ra [226] 2 7
89 Aktinyum Ac [227] 7
91 Protaktinyum Pa 231.03588(2) 7
90 Toryum Th 232.03806(2) 7
93 Neptünyum Np [237] 7
92 Uranyum U 238.02891(3) 7
95 Amerikyum Am [243] 7
94 Plütonyum Pu [244] 7
96 Küriyum Cm [247] 7
97 Berkelyum Bk [247] 7
98 Kaliforniyum Cf [251] 7
99 Einsteinyum Es [252] 7
100 Fermiyum Fm [257] 7
101 Mendelevyum Md [258] 7
102 Nobelyum No [259] 7
103 Lawrensiyum Lr [262] 3 7
104 Rutherfordiyum Rf [261] 4 7
105 Dubniyum Db [262] 5 7
106 Seaborgiyum Sg [266] 6 7
107 Bohriyum Bh [264] 7 7
108 Hassiyum Hs [277] 8 7
109 Meitneriyum Mt [268] 9 7
110 Darmstadtiyum Ds [271] 10 7
111 Röntgenyum Rg [272] 11 7
112 Ununbiyum Uub [285] 12 7
113 Ununtriyum Uut [284] 13 7
114 Ununkuadyum Uuq [289] 14 7
115 Ununpentiyum Uup [288] 15 7
116 Ununheksiyum Uuh [292] 16 7
118 Ununoktiyum Uuo [294] 18 7