Sizden gelen soru:

Sıvı maddelerin hacmi nasıl ölçülür?

Cevap:

Hacim ve Sıvı Maddeler

Sıvıların hacimlerinin nasıl ölçüldüğüne geçmeden önce hacmin tanımını yapalım.Hacim, en kısa tabir ile bir cismin uzayda kapladığı yere denir.Hacmin birimi ise m³ (metreküp)’tür.Hacmin sembolü ise genellikle V’dir.

Ayrıca bakınız: Katı, Sıvı ve Gazların Hacimleri ve Kütleleri Nasıl Ölçülür?

Sponsorlu Bağlantılar

Hacim hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra sıvı maddelerin hacmi nasıl ölçülür göz atalım;

Sıvıların Hacimlerinin Ölçülmesi

Sıvıların belli bir şekli yoktur. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar. Bunun için hacmini ölçmek istediğimiz sıvıyı dereceli silindir içine koyarak hacmini ölçebiliriz.

Su ve sıvı yağ gibi sıvılar birbirlerine karışmadıkları için dereceli silindirle ölçüm yaparken herhangi bir hacim kaybı olmaz. Ancak, su ve etil alkol gibi birbirleri içinde çözünen sıvılarda hacim ölçümü için dereceli silindir kullanmak doğru değildir.

Gazoz, meyve suyu ve benzeri sıvı maddeleri ölçmek için 330 mL, 500 mL, 1 L gibi birimler kullanılır. Bu birimler uluslar arası kabul edildiğinden dünyanın her yerinde aynıdır. Ölçü kaplarıyla ölçülen su ve zeytinyağının kapladıkları yer yani hacimleri birbirine eşittir fakat kütleleri farklıdır.