Teokrasi Yönetiminin Özellikleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Teokrasi Yönetimi

Yeryüzünde var olan her devletin çeşitli yönetim şekli vardır. Teokrasi yönetim şeklide bunlardan biridir. Teokrasi dine dayalı bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde ülkede yaşayan vatandaşların yönetime katılma olanakları yoktur. Din tarafından belirlenmiş kurallar kanun hükmünde kabul edilir ,eğerki kanunun uygulanma şeklinde değişiklik olacaksa bunu görevli din adamları yapar.

Türk Devletleri

Teokrasi Nedir?

Dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim . Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. Her ne kadar farklı algılanış biçimleri ve yorumları mevcut olsa da, teokrasi en yalın anlamda “devlet işlerinden bir tür ruhban sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırılmaya çalışıldığı sistem” olarak tanımlanabilir.

Teokrasi teriminin kökeni Yunanca θεοκρατία (theokratia)’dan gelmektedir. Tanrı Düzeni (Josephus) demektir. Kelime Yunanca Teos’dan dönüşmüştür. Theos kelimesinin kökeni Hint Avrupa dillerinde dinî kavramlar içinde yer alır. Theos’un anlamı tanrı, Kratos’un anlamı ise düzen demektir. Kelime Yunancada Tanrı’nın Düzeni anlamına gelir. Teokrasi kelimesi hiçbir dilde de gerçek anlamında kullanılmamıştır. İngilizcede kaydedilen ilk kullanım 1622 tarihlidir. İlahi Esin Altındaki Papazların Hükümeti olarak (Tevratda Krallardan önce kullanıldığı şekliyle) anlaşılmıştır. 1825’ten sonra ise Din adamlığına ve dine dayalı politik ve sivil güce teokrasi denilmiştir.

Din kurallarının geçerli olduğu sistem olan teokraside, kurallar ya dini kuralların aynısıdır, ya bunlardan büyük ölçüde etkilenmiştir ya da dini kurallarla çelişik olsa dahi dini temellere dayandırılır veya meşrutiyet için dayandırılması gerekir. Teokrasi ile yönetilen ülkelerde hukuk sistemi dine dayandırılması gerekir, hukuki kararların en yüksek mercii bir tür ruhban sınıfıdır. Teokratik sistemin dayandırıldığı dine göre ağırlığı ve önemi çeşitli olsa da, bu sistemde doğma mantığı ve akli durum göz önünde tutulur; çoğu zaman mantıki, akli ve pratik durumlar kabul edilen dogmalara adapte edilmeye çalışılır. Teorik anlamda, sistemin temeli dogmadır, diğer her türlü bilgi ikincil önem ve plandadır. Toplumsal yapı, hukuki yorumlar,eğitim ve kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre uygulanır…Günümüzde, Vatikan, Suudi Arabistan ve İran böyle yönetilmektedir

Teokrasinin Özellikleri

  • Yönetim şekli dine dayalıdır
  • Devlet din kurallarına göre yönetilir
  • Politikanın ve siyasetin dini temellere dayalı yapılması
  • Devletin hukuk sistemi dine dayandırılır
  • Hukuk kurallarının en yüksek mercii bir ruhban sınıfıdır
  • Teokrasi sisteminde doğma mantığı ve akli durum göz önünde tutulur
  • Sistemin temeli dogmadır, diğer her türlü bilgi ikincil önem ve plandadır
  • Toplumsal yapı, eğitim ve kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre uygulanır
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer Yazılar


Henüz yorum yok! İlk yorumlayan siz olun.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir